English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267360      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [375/565]
  會議論文 [175/625]
  專書 [109/167]
  專書之單篇 [33/66]
  研究報告 [6/47]
  學位論文 [91/93]

  鄰近社群


  英文學系暨研究所 [1073/1817]
  西班牙語文學系暨研究所 [421/902]
  法國語文學系暨研究所 [404/799]
  德國語文學系 [233/458]
  俄國語文學系 [119/406]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 137(8.77%)
  含全文筆數: 789(50.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 785(99.49%)
  下載大於10次: 741(93.92%)
  檔案下載總次數: 133488(1.39%)

  最後更新時間: 2018-01-20 16:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 384. (共16頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hou, Chih-Hao [1/1]
  Hou, Yuan-kui [1/1]
  Hsieh, Yu-Ying [1/1]
  hsinyu@mail.tku.edu.tw [1/1]
  Hsu, Bi-shan [1/1]
  HSU, LI-WEN [1/1]
  HSU, Pei-Ling   [2/2]
  Huang, Chien-Hui [1/1]
  Huang, Hsiao-Wen [1/1]
  Huang, Po-chiang [1/1]
  Hung, Hsiao-Mei [1/1]
  Imafuku, Koji [1/1]
  Iwasaki, Shimako [0/1]
  Kasai, Kenji [1/1]
  Kawamura Hiroyuki   [0/2]
  Kinoshita, Tomomi [1/1]
  Ku, Chin-fen   [2/4]
  Kuo, Chun-chih [1/1]
  Kuo, Ya-Han [1/1]
  Kuo, Yi-Ling [1/1]
  Lan, Yi-Chen [1/1]
  Lee, Hsin-Pei [1/1]
  Lee, I-Chia [1/1]
  Li, I-I [1/1]
  Li, Ling-Chi [1/1]
  顯示項目26-50 / 384. (共16頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋