English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14290162      線上人數 : 119
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [344/905]
  專書 [46/72]
  專書之單篇 [1/6]
  研究報告 [18/116]
  學位論文 [563/563]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 47(7.38%)
  含全文筆數: 524(82.26%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 524(100.00%)
  下載大於10次: 519(99.05%)
  檔案下載總次數: 137119(37.52%)

  最後更新時間: 2021-07-24 07:39


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 566. (共23頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Li, Chia-Ying [2/2]
  Li-Lin Liu [1/1]
  Li, Wei-Tian [2/2]
  Li, Xuelian [1/1]
  Lian, Wey-Shyang [2/2]
  Liang, Ching-Yang [1/1]
  Liao, Hao-yun [1/1]
  Liao, Tsai-Ling [1/1]
  Lien, Hsien-Ming [2/2]
  Lin, Fang-Chi [2/2]
  Lin, H. C. [2/2]
  Lin, Judy Chuan-chuan [1/1]
  Lin, Kai Hsun [3/3]
  Lin, Ku-jun   [20/24]
  Lin, Ku-Juna [2/2]
  Lin, Thomas W. [1/1]
  Lin, Tzu-Hao [1/1]
  Lin, W. C. [1/1]
  Lin, Y. C. [1/1]
  Lin, Yu-Cheng [2/2]
  Liu, Chia-Wen [2/2]
  Liu, L. L. [1/1]
  Lo, Kuang-Ta [1/1]
  Lo, Wen-chen [2/3]
  Lopin Kuo   [1/1]
  顯示項目176-200 / 566. (共23頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋