English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10717188      線上人數 : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [271/976]
  專書 [53/74]
  專書之單篇 [32/44]
  研究報告 [50/160]
  學位論文 [945/959]
  專利 [0/4]
  視聽著作 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 51(3.96%)
  含全文筆數: 926(71.89%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 926(100.00%)
  下載大於10次: 914(98.70%)
  檔案下載總次數: 208932(43.36%)

  最後更新時間: 2020-02-17 03:39


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目451-475 / 923. (共37頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ouyang L. Y. [10/11]
  Ouyang, Liang Yuh   [135/146]
  Pai, Ming-chu [0/1]
  Pai, T. C.   [0/1]
  Pai, Ti-ching   [2/2]
  Pan, Qinhua [0/1]
  Pan, Wei-Hwa [1/1]
  Pao, Hsiao-Tien [1/1]
  Pao-yu Huang [5/5]
  Paoyu Huang [14/19]
  Payne, R. B. [0/3]
  Peng, Meng-yin [1/1]
  Peo-Chi Lii [1/1]
  Pinhui Chiang [1/1]
  Po, Rung-Wei [1/1]
  Po, Rung-Wei [1/1]
  Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Dmitry Podkopaev, Hsu-Shih Shih [1/1]
  Rahul Bhattacharya [0/1]
  Relationships among Top Management Responsibilities, Business Administration and Corporate Governance [1/1]
  Retno Widowati [1/1]
  Retno Widowati P.A. [2/2]
  Ruey-Chyn Tsaur [1/1]
  S.H., Liao [0/1]
  S.H. Liao [1/1]
  S. H. Liao michael@mail.tku.edu.tw [2/2]
  顯示項目451-475 / 923. (共37頁)
  << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋