English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10717150      線上人數 : 25
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [1/2]
  專書 [1/1]
  學位論文 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 3(50.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 3(100.00%)
  下載大於10次: 3(100.00%)
  檔案下載總次數: 466(26.55%)

  最後更新時間: 2020-02-17 14:18


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Duen-Kai Chen [0/1]
  Duen-Kai Chen, Shih-Hsin Chen [0/1]
  Huang, Jiung-Yao [1/3]
  Hui, Lin   [1/3]
  Lee, Ming-Che [1/3]
  Tung, Ming-Chih [1/3]
  Wai, Shu-shen [0/2]
  Wang, Kuei Min [0/2]
  Wu, Ji-Jen [0/2]
  惠霖   [2/2]
  李銘哲 [1/1]
  杜怡璋 [1/1]
  王貴民 [1/1]
  董明智 [2/2]
  黃俊堯 [2/2]
  李銘哲 [1/1]
  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋