English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7264394      線上人數 : 59
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [373/560]
  會議論文 [61/605]
  專書 [113/144]
  專書之單篇 [116/168]
  研究報告 [63/133]
  學位論文 [356/383]
  其他 [4/5]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 89(4.45%)
  含全文筆數: 1086(54.35%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1082(99.63%)
  下載大於10次: 1040(95.76%)
  檔案下載總次數: 195141(2.03%)

  最後更新時間: 2018-01-19 09:21

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目376-400 / 1096. (共44頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ni, Hsiao-Ting [1/1]
  Nien, Mei-hui [1/1]
  O'Neil, Robert M.(著) [1/1]
  Orlin, Theodore [0/1]
  Ou, Tin-Shao [1/1]
  Ouyang, Liang-Yuh   [1/1]
  Pan, Chi-Han [1/1]
  Pan, Gwo-hwang [1/1]
  Pao, Cheng-Hao   [0/1]
  Pei-Yuan Li [0/1]
  Peng, Kuo-chen [1/1]
  Peng, Wan-Rou [1/1]
  Reinhard Hendler [1/1]
  Rho, Seung-yong [0/1]
  Shan, Wen-hsiuan [1/1]
  Sharon [0/1]
  Shen, Ching-Kuang [1/1]
  Shen, Yu-Wei [1/1]
  Shiao, Yi-ching [0/9]
  Shie, Jia-Ling [1/1]
  Shih, Cheng-feng [55/170]
  Shih, Cheng-jen [1/1]
  Shih, Fu-I [1/1]
  Shr, Ming-huei [1/1]
  Su, Jing [1/1]
  顯示項目376-400 / 1096. (共44頁)
  << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋