English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7267365      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [373/560]
  會議論文 [61/605]
  專書 [113/144]
  專書之單篇 [116/168]
  研究報告 [63/133]
  學位論文 [356/383]
  其他 [4/5]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 89(4.45%)
  含全文筆數: 1086(54.35%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1082(99.63%)
  下載大於10次: 1041(95.86%)
  檔案下載總次數: 195199(2.03%)

  最後更新時間: 2018-01-20 16:45

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目251-275 / 1096. (共44頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hughes, Owen E.(著) [2/2]
  Hung, Chien-che [1/1]
  Hung, Hsiu-Chao [1/1]
  Hung, Li-Ting [1/1]
  Hung, Mei-jen   [0/1]
  Hung, Shu-Chen [1/1]
  Hung, Tsui-Lien [1/1]
  Hwang, Li-fen [1/1]
  Hylton, Keith N. [0/1]
  James P. Lester(原著) [1/1]
  Jiang, Bin-Hau [1/1]
  Jimenez, Benedict [0/1]
  Jing Shiang [1/1]
  Joseph Stewart JR.(原著) [1/1]
  Kang, Shin-chung [1/1]
  Kao, Chung-Chen [1/1]
  Kao, Kun-chang [1/1]
  Kao, Y. C. [0/1]
  Klingner, Donald E. [1/1]
  Ko, Tzu-Ting [1/1]
  Ko, Wei-Ling [1/1]
  Kuang, I-ling [1/1]
  Kung, Charles C. [1/3]
  Kung, Chiang [1/1]
  Kuo-Hua Chen [0/1]
  顯示項目251-275 / 1096. (共44頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋