English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61825/94645 (65%)
造訪人次 : 1634940      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [518/557]
  會議論文 [476/1114]
  專書 [42/59]
  專書之單篇 [5/13]
  研究報告 [39/158]
  學位論文 [572/572]
  專利 [7/16]
  其他 [0/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 37(1.49%)
  含全文筆數: 1659(66.63%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1656(99.82%)
  下載大於10次: 1594(96.08%)
  檔案下載總次數: 429615(2.49%)

  最後更新時間: 2023-06-02 13:00

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 2445. (共98頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ahuja, Alok [0/1]
  Albert L. Harris [2/2]
  Amoroso, Donald L. [0/1]
  An, Yunjo [1/1]
  Antonio Plaza [0/1]
  Ay-Hwa Andy Liou [2/2]
  Bloom, Hal J. [0/1]
  Bo-Hsun Sung, Shih-Chieh Wei [0/1]
  Bormin Huang [1/1]
  C.-B. Cheng   [1/1]
  C.P. Chu [1/1]
  C.P. Yu [1/1]
  Cao, G.-Z.-Y. [0/1]
  Chan, C.-C. H. [1/2]
  Chan, C. C. Henry [3/3]
  Chan, Chien-Hui [0/1]
  Chan-Chin-Lin [1/1]
  Chan, Ching-Wen [1/1]
  Chan, Jui-Hung [1/1]
  Chan, Jung-Hung [1/1]
  Chan, Kun [2/2]
  Chan, Yi-Chang [1/1]
  Chang, Bao-guang   [1/1]
  Chang, Bo-yuan [1/2]
  Chang, C. Y. [0/2]
  顯示項目1-25 / 2445. (共98頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋