English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632676      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  資訊軟體學系 [21/32]
  資訊通訊科技管理學系 [6/10]
  旅遊與旅館管理學系 [67/112]
  資訊創新與科技學系 [60/83]

  鄰近社群


  文學院 [5236/7657]
  理學院 [6183/8446]
  工學院 [16020/25973]
  商管學院 [17799/25184]
  外國語文學院 [3962/6943]
  國際事務學院 [5518/8959]
  教育學院 [4568/7872]
  全球化研究與發展學院 [174/230]
  社區發展學院 [1/1]
  全球發展學院 [565/800]
  技術學院 [225/328]
  行政單位 [336/481]
  體育事務處 [754/1370]
  淡江出版期刊 [239/239]
  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  教育部教學實踐研究計畫 [73/73]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 154(64.98%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 154(100.00%)
  下載大於10次: 154(100.00%)
  檔案下載總次數: 50355(0.29%)

  最後更新時間: 2023-05-30 08:49

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 279. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anderson, D. H. [0/1]
  Barrie, E. [0/1]
  Brijesh Thapa [1/1]
  Chan, C. L. [1/1]
  Chang, C.-Y. [1/1]
  Chang, Che-Wei [1/1]
  Chang, Ching-yu [1/1]
  Chang, F. C.   [11/13]
  Chang, Feng-Cheng   [14/14]
  Chen, Chih-Hwa [1/1]
  Chen, Ching-Yi [0/1]
  Chen, Duen-Kai   [10/10]
  Chen, F. [0/1]
  Chen, Hui-Mei [3/5]
  Chen, Po-yuan [1/1]
  Chen, Shih-hsin [3/3]
  Chen, W. J. [1/2]
  Chen, Yu-Ren [1/1]
  Chen, Yueh-Hong [2/2]
  Chen, Yung-Yaw [1/1]
  Chen, Z.P. [2/2]
  Cheng, Yuan-Cheng   [2/2]
  Chiang, L. H. N. [3/4]
  Chien, Yu-Lin [1/1]
  Chien, Yu-Ling [1/2]
  顯示項目1-25 / 279. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋