English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10719101      線上人數 : 17
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1044/1117]
  專書 [18/20]
  專書之單篇 [28/36]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 15(4.84%)
  含全文筆數: 63(20.32%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 62(98.41%)
  下載大於10次: 58(92.06%)
  檔案下載總次數: 10861(3.11%)

  最後更新時間: 2020-02-19 08:40


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 155. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Balakrishnan, N. [3/7]
  Bardet, M. [0/1]
  Bardet, Magali [0/1]
  Bruno Salvy [0/1]
  Chan, M. K. [0/3]
  Chang, H. F. [0/1]
  Chang, Yuan-chin Ivan [1/1]
  Chen, C. H. [0/2]
  Chen, Chu-chih [1/1]
  Chen, H. J.   [1/2]
  Chen, Jiun-ming [0/2]
  Chen, S. Y. [0/1]
  Chen, Shun-yi   [1/12]
  Chen, Yan-Yu [0/2]
  Chen, Yen-mei J. [1/1]
  Cheng, Wei-hou   [0/1]
  Cheung, W. S. [0/1]
  Chi, Sunny [1/1]
  Chou, I. [0/1]
  Chou, Ivan [1/1]
  Chyan, Chuan-jen   [1/3]
  Courtois, N. [0/1]
  De-Nian Yang [1/1]
  Donovan, D. [0/1]
  eh, Yeong-nan [0/1]
  顯示項目1-25 / 155. (共7頁)
  1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋