English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632669      線上人數 : 12
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1444/1554]
  專書 [27/40]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [134/551]
  學位論文 [452/464]
  專利 [28/77]
  視聽著作 [0/14]
  電腦程式 [1/2]
  其他 [4/8]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 1(0.16%)
  含全文筆數: 91(14.97%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 91(100.00%)
  下載大於10次: 90(98.90%)
  檔案下載總次數: 19054(2.95%)

  最後更新時間: 2023-05-30 08:27


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 478. (共20頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  AD, Nguyen [1/1]
  Ambe, F. [0/1]
  Ambe, S. [0/1]
  Bethel, Ryan [0/2]
  Bethel, Ryan D. [0/1]
  Bhuvanesh, Nattamai [1/1]
  Bhuvanesh, Nattamai S. [1/2]
  Bo-Cheng Wang   [0/4]
  Brewer, Leo [0/4]
  Brodbelt, J. S. [0/3]
  Brodbelt, Jennifer S [0/4]
  Brothers, Scott [0/3]
  Brothers, Scott M. [0/2]
  BV, Nguyen [0/1]
  Casuras, Andrea [0/2]
  Chang, C. T. [0/1]
  Chang, Hao-hsiang [0/1]
  Chang, J. J. [0/1]
  Chang, S.C. [1/1]
  Chang, Yu-ching [0/1]
  Chang, Yu-ting [0/8]
  Chao, Yi-Hsuan [0/1]
  Chen, Bo-jyun [0/1]
  Chen, Cheng-ji [0/1]
  Chen, Chien-hong [0/1]
  顯示項目1-25 / 478. (共20頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋