English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14307653      線上人數 : 40
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [187/313]
  專書 [21/23]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 63(5.45%)
  含全文筆數: 1112(96.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1112(100.00%)
  下載大於10次: 1110(99.82%)
  檔案下載總次數: 267118(62.95%)

  最後更新時間: 2021-07-25 21:40


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目526-550 / 1696. (共68頁)
  << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hsu, Shih Chang [2/2]
  Hsu, Shih-kuan [2/2]
  Hsu, Shu-Mei [1/1]
  Hsu, Sze-Bi [2/2]
  Hsu, Wan-chih [1/1]
  Hsu, Wei-Lun [6/6]
  Hsu, Y. R. [1/1]
  Hsu, Yi-Chih [6/6]
  Hsu, Yu-Fong [6/6]
  Hsu, Yu-Juei [2/2]
  Hsu, Yu-Ying [1/1]
  Hsub, Yi-Chih [1/1]
  Hsueh-Fang Peng, Ti Yin, Luke Yang, Chi Wang, Yue-Cune Chang, Mei-Jy Jeng, Jen-Jiuan Liaw [1/1]
  Hsueh‐Fang Peng [1/1]
  Hu, Bei [3/3]
  Hu, J. [1/1]
  Hu, Oliver Yao-pu [1/1]
  Hu, Rey-heng [1/1]
  Hu, S.C0 [1/1]
  Hu, S. M. [1/1]
  Hu, Sheng-Chuan [2/2]
  Hu, Shou-jen   [10/13]
  Hu, T. [1/1]
  Hu, Thakyin [12/12]
  Hu, Wei-herng [1/1]
  顯示項目526-550 / 1696. (共68頁)
  << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋