English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14302306      線上人數 : 112
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [187/313]
  專書 [21/23]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 63(5.45%)
  含全文筆數: 1112(96.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1112(100.00%)
  下載大於10次: 1110(99.82%)
  檔案下載總次數: 266910(62.94%)

  最後更新時間: 2021-07-25 07:55


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目301-325 / 1696. (共68頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiu, Meng-Chieh [1/1]
  Chiuc, Ying-Chun [1/1]
  Cho, Chia-hua [1/1]
  Chong, Mian-yoon [1/1]
  Chou, C. C. [2/2]
  Chou C. L. [1/1]
  Chou, Chao-chih   [2/3]
  Chou, Chen-Liang [1/1]
  Chou, Cheng-Chieh [6/6]
  Chou, Cheng-Hung [1/1]
  Chou, Chi-Yuan [1/1]
  Chou, Chih-Hao [4/4]
  Chou, Chun-yen [2/2]
  Chou, Chyng-nan [3/3]
  Chou, F. H.-C. [1/1]
  Chou, Frank Huang-chih [1/1]
  Chou, Kuei-Ru [9/9]
  Chou, M. C. [1/1]
  Chou, Meng-Ying [1/1]
  Chou, Meng‐Ying [1/1]
  Chou, Ming-Chung [2/2]
  Chou, P. L. [1/1]
  Chou, R. H. [1/1]
  Chou, Yuan-Hwa [4/4]
  Chow, Yunshyong [1/1]
  顯示項目301-325 / 1696. (共68頁)
  << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋