English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58793/92524 (64%)
造访人次 : 643767      在线人数 : 43
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [187/313]
  專書 [22/24]
  專書之單篇 [28/35]
  研究報告 [129/375]
  學位論文 [315/316]
  其他 [5/6]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 75(6.42%)
  含全文笔数: 1123(96.07%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1123(100.00%)
  下载大于10次: 1123(100.00%)
  全文下载总次数: 287553(63.48%)

  最后更新时间: 2021-10-26 01:12


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1151-1175 / 1711. (共69页)
  << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sun, Wei-Liang [1/1]
  Sun-Yuan Liang [1/1]
  Sung C.H. [1/1]
  Sung, Chen-Han [1/1]
  Sung, Fung Chang [2/2]
  Sung, H.-M. [1/1]
  Sung, Hsiao-Ming [1/1]
  Sung, Wen-Hsu [1/1]
  Symons, Michael J. [1/1]
  T. H. [2/2]
  Tai, An‐Shun [1/1]
  Tai-Hsien Wu [1/1]
  Tai, Y.H. [1/1]
  Tai, Yi-Hsuan [3/3]
  Tai, Yueh-Ming [2/2]
  Takane, Martha [1/1]
  Takeda, Satoru [1/1]
  Tam, B.-S. [1/1]
  Tam Bit-Shun   [79/81]
  Tang, Siew T [1/1]
  Tang, Woung-Ru [2/2]
  Tang, Yong-Li [1/1]
  Tang, Yu-ying [1/1]
  TANGAN GAO [1/1]
  Tasi, Guochuan E. [4/4]
  显示项目1151-1175 / 1711. (共69页)
  << < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈