English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952052      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1103/1257]
  專書 [39/49]
  專書之單篇 [3/3]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 6(2.62%)
  含全文筆數: 10(4.37%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 10(100.00%)
  下載大於10次: 9(90.00%)
  檔案下載總次數: 1426(0.41%)

  最後更新時間: 2017-09-19 18:32


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 228. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anderson, J. R. [0/2]
  B. Jo&oacute [0/1]
  B&eacute [0/1]
  Barsky, S. [0/1]
  Bomans, D. J. [0/1]
  C. Henkel [0/1]
  C. Lemme [0/1]
  Cai , J. [0/1]
  Chan, W. C.   [0/1]
  Chang, C. L. [0/2]
  Chang, Cheng-Peng [0/2]
  Chang, Ting-Hsun [1/1]
  Chean, Y. R. [1/1]
  Chen, Chulung [1/1]
  Chen, Chun-Nan   [0/2]
  Chen, D. Y. [0/1]
  Chen, Guan-shyong [0/1]
  Chen, S. S. [0/1]
  Chen, T. Y.   [0/1]
  Chen, W. B. [0/1]
  Chen, W. Y. [0/3]
  Chen, Wei-yeu [0/2]
  Chen, Y. Y. [0/1]
  Chen, Yi Chun [1/1]
  Cheng, C. [0/1]
  顯示項目1-25 / 228. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋