English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49378/84106 (59%)
造訪人次 : 7376686      線上人數 : 42
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [1113/1285]
  會議論文 [10/230]
  專書 [41/52]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  鄰近社群


  數學學系暨研究所 [1357/2045]
  化學學系暨研究所 [1733/3094]
  生命科學研究所 [172/318]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 76(3.50%)
  含全文筆數: 1524(70.20%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1523(99.93%)
  下載大於10次: 1512(99.21%)
  檔案下載總次數: 375946(3.86%)

  最後更新時間: 2018-02-23 15:43

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2126-2150 / 3172. (共127頁)
  << < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shi, J. B. [2/2]
  Shi, S. C. [1/1]
  Shiao, Ming-ze [1/1]
  Shiau, R. J. [1/1]
  Shiau, S. M.   [0/8]
  Shiau, Shiow-Meei   [0/1]
  Shieh, C.S. [1/1]
  Shih, C. T. [1/2]
  Shih, Chia-You [1/1]
  Shih, H. L. [3/4]
  Shih-Hung Chang [1/1]
  Shih, Jeng-shyng [1/1]
  Shih-Lin Chang [2/2]
  Shih, W.-C. [1/1]
  Shih, Wen-ching [9/12]
  Shih, Yu Ming [3/3]
  Shih, Yu mling [1/1]
  Shik, H. Y. [1/1]
  Shilie Pan [1/1]
  Shimura, Tetsuo [2/2]
  Shin, Dong-woon [1/1]
  Shirane, G. [1/1]
  Shiu, H. W. [2/2]
  Shiue, S. G. [1/1]
  Shklovsky, E. J. [1/1]
  顯示項目2126-2150 / 3172. (共127頁)
  << < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋