English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84393 (59%)
造訪人次 : 7452185      線上人數 : 74
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [1115/1288]
  會議論文 [10/230]
  專書 [41/52]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  鄰近社群


  數學學系暨研究所 [1360/2067]
  化學學系暨研究所 [1743/3106]
  生命科學研究所 [172/318]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 81(3.73%)
  含全文筆數: 1526(70.19%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1525(99.93%)
  下載大於10次: 1514(99.21%)
  檔案下載總次數: 380277(3.87%)

  最後更新時間: 2018-03-19 18:45

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1851-1900 / 3174. (共64頁)
  << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Nordgren, Joseph [2/2]
  Nunez, Emmanuel [1/1]
  Nyan-Hwa Tai [1/1]
  O. D. Jayakumar [1/1]
  O. Pena [1/1]
  O'Connell, Kevin E. [1/1]
  Ogata, M. [1/1]
  Ogletree, D. Frank [1/1]
  Oh, C.H. [1/1]
  Ohigashi, T. [1/1]
  Ohigashi, Takuji [1/1]
  Oka, Y. [1/2]
  Okamoto, J. [1/1]
  Okpalugo, T. I. T. [3/4]
  Ong, Ching-long [1/1]
  Oshiro, Peter [13/13]
  Osorio-Guillén, J. M. [1/1]
  Ott, Juergen [1/1]
  Ou, Chih-hsien [1/1]
  Ou, Jhuan-Hau [1/1]
  Ou Lee, Chi-wei [1/1]
  Ou, Shang-Ming [1/1]
  Oyanagi, H. [1/1]
  P. D. Hatton [2/2]
  P. Kaur, S. Kumar, C. L. Chen, K. S. Yang, D. H. Wei, C. L. Dong, C. Srivastave. S. M. Rao [0/1]
  P. Kumar [1/1]
  P. Magudapathy [0/1]
  P. S. Venkatesh [2/2]
  P. Satyarthi [1/1]
  P. Srivastava [2/2]
  P. Steadman [1/1]
  Pablo Altamirano [3/3]
  Padmanabhan Balasubramanian [5/5]
  Padmanabhan Balasubramaniana [1/1]
  Pagona Papakonstantinou [0/1]
  Pai, Shang-Ping [1/1]
  Palathinkal, Thomas Joseph [1/2]
  Palnitkar, U. [2/2]
  Palnitkar, U. A. [2/3]
  Palnitkar, Umesh [5/6]
  Palvinder Kaur [1/1]
  Pan, C. K. [7/8]
  Pan, J. J. [1/1]
  Pan, Jiun-jie [1/1]
  Pan, S. F. [2/2]
  Pan, Shilie [6/6]
  Pan, W. L. [1/1]
  Pan, Yu-Jen [0/2]
  Panda, Kalpataru [7/7]
  Pang, N.-N. [2/2]
  顯示項目1851-1900 / 3174. (共64頁)
  << < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋