English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7459044      線上人數 : 105
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [1115/1288]
  會議論文 [10/230]
  專書 [41/52]
  專書之單篇 [4/4]
  研究報告 [123/351]
  學位論文 [221/235]
  其他 [12/14]

  鄰近社群


  數學學系暨研究所 [1360/2067]
  化學學系暨研究所 [1743/3106]
  生命科學研究所 [172/318]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 81(3.73%)
  含全文筆數: 1526(70.19%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 1525(99.93%)
  下載大於10次: 1514(99.21%)
  檔案下載總次數: 380553(3.87%)

  最後更新時間: 2018-03-21 09:07

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1731-1740 / 3174. (共318頁)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  M. H. Tsai [1/1]
  M. K. Wu, D. Y. Chen, F. Z. Chien, D. C. Ling, Y. Y. Chen, and H. C. Ren [1/1]
  M. K. Wu mkwu@phys.nthu.edu.tw [1/1]
  M. Plischke [1/1]
  M. S. M. Minhaj, J. Obien, Ling, D. C. [1/1]
  M S Ramachandra Rao [1/1]
  Ma, C. I. [1/1]
  Ma, Cheng-Jiun [1/1]
  Ma, Chong-Geng [1/1]
  Ma, Tian-xing [1/1]
  顯示項目1731-1740 / 3174. (共318頁)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋