English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61683/94630 (65%)
造訪人次 : 1631314      線上人數 : 15
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [65/72]
  會議論文 [12/108]
  專書 [3/4]
  研究報告 [5/24]
  學位論文 [101/101]
  專利 [3/7]

  鄰近社群


  數學學系暨研究所 [1871/2300]
  物理學系暨研究所 [1945/2510]
  化學學系暨研究所 [2185/3324]
  應用科學博士班 [15/16]
  尖端材料科學學士學位學程 [2/4]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 189(59.81%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 189(100.00%)
  下載大於10次: 187(98.94%)
  檔案下載總次數: 89110(0.52%)

  最後更新時間: 2023-05-28 10:22

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 446. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Arai, M. [1/2]
  Chai, Y. D. [1/1]
  Chan, E. [1/1]
  Chang, Audrey Chingzu [1/2]
  Chang, Chao-Yuan [3/3]
  Chang, Fang-ying [1/1]
  Chang, Hsin-tzu [1/1]
  Chang, Kwang-ning [1/1]
  Chang, M. S. [0/1]
  Chang, M. Y. [2/2]
  Chang, Min-yen [1/1]
  Chang, Ming-yang [1/1]
  Chang, S. Y. [1/1]
  Chang, Tao-jen [1/1]
  Chang, W. T. [5/10]
  Chang, Wen-teish [0/2]
  Chang, Wen-Tsu [1/1]
  Chang WN, Lee GH, Kao TT, Lin CY, Hsiao TH, Tsai JN, Chen BH, Chen YH, Wu HR, Tsai HJ, Fu TF [1/1]
  Chang, Yuan-fong [1/1]
  Chao, Chia-hsing [1/1]
  Chao, Ya-han [1/1]
  Chen, C. P. [0/1]
  Chen, C. S.   [2/3]
  Chen, Carton W. [1/1]
  Chen, Chee-Shan [1/1]
  顯示項目1-25 / 446. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋