English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8150751      線上人數 : 99
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [59/67]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [0/6]
  學位論文 [1/1]
  專利 [0/1]
  其他 [1/3]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 23(29.11%)
  含全文筆數: 32(40.51%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 32(100.00%)
  下載大於10次: 32(100.00%)
  檔案下載總次數: 9682(34.50%)

  最後更新時間: 2018-09-20 01:04


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 88. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  2. Tzu-Ching Shih, Tzyy-Leng Horng, Huang-Wen Huang, Kuen-Cheng Ju, Tzung-Chi Huang, Po-Yuan Chen, Yung-Jen Ho and Win-Li Lin [0/1]
  Chang, Chih-yung [1/1]
  Chang, F. C. [0/8]
  Chang, Feng-Cheng   [8/9]
  Chang,W-J. [0/2]
  Chen, Duen-Kai   [1/2]
  Chen, P.-L. [0/2]
  Chen, Po-Liang [2/2]
  Chen, Shih-Hsin [0/1]
  Chen, Szu-min [1/1]
  Chen, Xiang-Yun [1/1]
  Chen, Y.-H. [0/3]
  Chen, Yi-Cheng   [0/1]
  Chen, Yi-Hsiang [0/1]
  Chiang, Chi-feng [0/2]
  Chih-Lin Hu, Ssuwei Chen, Liangxing Guo, Chalothon Chootong, Lin Hui [0/1]
  Chiu, Wei-Kai [1/1]
  Chou, Chien-min [1/1]
  Chu, Liou   [4/4]
  Chuang, Yao-Wei [1/1]
  Fang, W.-C. [0/1]
  Horng, Tzyy-leng [0/1]
  Hsu, Chia-Hao [0/1]
  Huang, Chun Hong [0/1]
  Huang, H.-C. [0/7]
  顯示項目1-25 / 88. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋