English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633458      線上人數 : 17
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [81/82]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [6/8]
  學位論文 [1/1]
  專利 [0/1]
  其他 [2/3]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 137(92.57%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 137(100.00%)
  下載大於10次: 137(100.00%)
  檔案下載總次數: 29533(49.76%)

  最後更新時間: 2023-05-31 09:09


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 192. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  2. Tzu-Ching Shih, Tzyy-Leng Horng, Huang-Wen Huang, Kuen-Cheng Ju, Tzung-Chi Huang, Po-Yuan Chen, Yung-Jen Ho and Win-Li Lin [1/1]
  Bamrung, Chitrin [2/2]
  Chang, Chih-yung [1/1]
  Chang, F. C.   [10/11]
  Chang, Feng-Cheng   [11/11]
  Chang,W-J. [1/1]
  Chaung, Meng-Shiu [1/1]
  Chen, Duen-Kai   [5/5]
  Chen, Duenkai [5/6]
  Chen, Hong-Nien [1/1]
  Chen, P.-L. [3/3]
  Chen, Po-Liang [4/4]
  Chen, Sheng-Chih [4/4]
  Chen, Shih-Hsin [6/7]
  Chen, Shihhsin [2/2]
  Chen, Szu-min [1/1]
  Chen, Tsung-Yu [1/1]
  Chen, Xiang-Yun [1/1]
  Chen, Y.-H. [5/5]
  Chen, Yi-Cheng   [7/7]
  Chen, Yi-Hsiang [1/1]
  Chen, Yueh-Hong [1/1]
  Chen, Yung-Hui [4/4]
  Cheng, Wei-Chieh [1/1]
  Cheng, Yu Hsiang [2/2]
  顯示項目1-25 / 192. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋