English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 61707/94629 (65%)
造访人次 : 1633786      在线人数 : 12
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [81/82]
  會議論文 [137/148]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [6/8]
  學位論文 [1/1]
  專利 [0/1]
  其他 [2/3]

  邻近社群


  國際觀光管理學系 [52/68]
  英美語言文化學系 [92/116]
  全球政治經濟學系 [195/374]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 1(0.41%)
  含全文笔数: 228(93.44%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 227(99.56%)
  下载大于10次: 227(99.56%)
  全文下载总次数: 59358(0.34%)

  最后更新时间: 2023-05-31 18:17

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 289. (共12页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  2. Tzu-Ching Shih, Tzyy-Leng Horng, Huang-Wen Huang, Kuen-Cheng Ju, Tzung-Chi Huang, Po-Yuan Chen, Yung-Jen Ho and Win-Li Lin [1/1]
  Arachchi, S. P. Kasthuri [1/1]
  Bamrung, Chitrin [2/2]
  CHAN, CHIEN-HUI [2/2]
  Chang, Chih-yung [1/1]
  Chang, F. C.   [13/14]
  Chang, Feng-Cheng   [15/15]
  Chang, Han-Chi [1/1]
  Chang, Hon-Hang [1/1]
  Chang, Liang Cheng [1/1]
  Chang, Ming-Yang [1/1]
  Chang, Shih-Hao   [1/1]
  Chang,W-J. [1/1]
  CHANG, WEI-TING [2/2]
  Chaung, Meng-Shiu [1/1]
  Chen, D-K [1/1]
  Chen, Duen-kai   [6/6]
  Chen, Duenkai [5/6]
  Chen, Hong-Nien [1/1]
  Chen, P.-L. [4/4]
  Chen, Po-Liang [4/4]
  Chen, Po-Yuan [1/1]
  Chen, S-H. [1/1]
  Chen, Sheng-Chih [4/4]
  Chen, Shih-Hsin [6/7]
  显示项目1-25 / 289. (共12页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈