English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264403      在线人数 : 62
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  資訊創新與科技學系 [95/158]
  國際觀光管理學系 [23/70]
  英美語言文化學系 [35/86]
  全球政治經濟學系 [126/306]

  邻近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3985/6849]
  理學院 [4760/7603]
  工學院 [13248/23060]
  商管學院 [14397/22540]
  外國語文學院 [3038/5944]
  國際研究學院 [4753/7963]
  教育學院 [3759/7115]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [36/141]
  社區發展學院 [1/1]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [262/392]
  體育事務處 [506/1138]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 50(8.09%)
  含全文笔数: 277(44.82%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 276(99.64%)
  下载大于10次: 265(95.67%)
  全文下载总次数: 72522(0.76%)

  最后更新时间: 2018-01-18 21:36

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 347. (共14页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsaih, Ray [0/1]
  Tseng, Y-c. [0/1]
  Tseng, Yu-Chi [0/1]
  Tung Yi Fan [2/2]
  Tung, Yi-Fan, Alex [1/1]
  Tzyy-Leng Horng [0/2]
  VARGA, Franck [0/2]
  Varga, R F Franck=馬為騰 [0/1]
  Wai, Shu-shen [1/1]
  Wang, Chia Chun [4/4]
  Wang, Ching-tang [0/1]
  Wang, Ching-Wen [0/1]
  Wang, Jannette Wei-Ting [1/1]
  Wang, K.M. [1/1]
  Wang, Kuei Min [5/6]
  Wang, Lu [1/1]
  Wang, T.Y.   [0/1]
  Wang, Yi-chien [0/1]
  Ward, Carolyn Widner(原著) [0/1]
  Wei, Wei-Che [2/2]
  Wen, Pei-Yun [0/1]
  Weng, Julia Tzu-Ya [3/3]
  Wilkinson, Alan E.(原著) [0/1]
  Wu, C.C. [1/1]
  Wu, Chih-Chen [0/1]
  显示项目201-225 / 347. (共14页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈