English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84396 (59%)
造訪人次 : 7460973      線上人數 : 81
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子社群

  資訊創新與科技學系 [95/159]
  國際觀光管理學系 [23/70]
  英美語言文化學系 [35/92]
  全球政治經濟學系 [126/307]

  鄰近社群


  66週年校慶研討會 [63/65]
  67週年校慶研討會 [9/9]
  淡江出版期刊 [239/239]
  文學院 [3986/6873]
  理學院 [4779/7642]
  工學院 [13274/23183]
  商管學院 [14410/22600]
  外國語文學院 [3046/5999]
  國際研究學院 [4759/8006]
  教育學院 [3766/7132]
  創業發展學院 [53/241]
  全球化研究與發展學院 [37/143]
  社區發展學院 [1/1]
  技術學院 [139/334]
  行政單位 [263/399]
  體育事務處 [507/1141]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 61(9.74%)
  含全文筆數: 277(44.25%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 276(99.64%)
  下載大於10次: 269(97.11%)
  檔案下載總次數: 75566(0.77%)

  最後更新時間: 2018-03-21 17:42

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目111-120 / 349. (共35頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  ivy Haoyin Hsieh, Ya-ling Chang [0/1]
  Jacqueline McDowell [1/2]
  Jain, Megha [2/2]
  Jen, Min-Lun [1/1]
  Johnston, Wesley J. [1/1]
  Ju, Kuen-Cheng [1/1]
  Juan, Peng-Yu [0/6]
  Juan, Pin-ju   [1/14]
  Keh, Huan-chao   [4/4]
  Khalil, Shadab [1/1]
  顯示項目111-120 / 349. (共35頁)
  << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋