English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633459      線上人數 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [118/461]
  專書 [26/43]
  專書之單篇 [19/36]
  研究報告 [60/172]
  學位論文 [211/211]
  其他 [0/21]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 19(3.24%)
  含全文筆數: 488(83.28%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 488(100.00%)
  下載大於10次: 488(100.00%)
  檔案下載總次數: 131771(47.52%)

  最後更新時間: 2023-05-31 09:10


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 334. (共14頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Adams, Richard M. [1/1]
  Aoki, Reiko [1/1]
  Been-Lon Chen [1/1]
  Berrens, Robert P. [1/1]
  Bin-Tzong Chie [6/6]
  Binner, J. [1/1]
  Bin‑Tzong Chie [1/1]
  Chang, Chiung-Ting [1/1]
  Chang, Juin-jen [8/8]
  Chang, Meng-shiuh [2/2]
  Chang, Wen-ya [1/1]
  Chao Cheng Mai   [5/5]
  Chao‐Cheng, Mai [1/1]
  Chen, Been-lon [6/6]
  Chen, Chien-hsun [11/12]
  Chen, Ho-chuan [1/1]
  Chen, Ho-chyuan [2/4]
  Chen, Jhy-Hwa   [1/1]
  Chen, Jong-rong [3/3]
  Chen, Ku-hsieh [1/1]
  Chen, Ming-yuan   [5/5]
  Chen, S. H. [1/1]
  Chen, Shu-heng [5/5]
  Chen, Shu-hua [3/3]
  Chen, Yi-Heng   [1/1]
  顯示項目1-25 / 334. (共14頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋