English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84396 (59%)
造訪人次 : 7458724      線上人數 : 82
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [670/783]
  專書 [28/45]
  專書之單篇 [19/29]
  研究報告 [61/157]
  學位論文 [802/803]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 20(5.63%)
  含全文筆數: 161(45.35%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 160(99.38%)
  下載大於10次: 159(98.76%)
  檔案下載總次數: 21778(6.92%)

  最後更新時間: 2018-03-21 09:32


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 279. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Bishop, John A. [0/2]
  Blenman, Lloyd P. [0/2]
  Chan, K. C. [0/2]
  Chan, Konan [2/2]
  Chan, Ya-yi [1/1]
  Chang, Tsang-yao [3/4]
  Chang, Tsangyao [0/1]
  Chang, Yuan   [1/1]
  Chen, Chao-Liang   [0/1]
  Chen, Chun-da [1/3]
  Chen, Dar-hsin [1/3]
  Chen, Hsiao-Yin [1/1]
  Chen, Hsin-Hung [1/1]
  Chen, Hung-kun [4/9]
  Chen, Jia- Yu [2/2]
  Chen, Miaw-jane [0/1]
  Chen, Ming-shen [0/2]
  Chen, Son-Nan [5/6]
  Chen, Wen-Min [1/1]
  Chen, Yu-lung   [1/1]
  Chen, Zhijuan [1/1]
  Cheng, Wan-Hsiu    [3/8]
  Chiang, I-chan [0/1]
  Chiou, Jong-rong   [0/9]
  Chiu, C. L. [0/3]
  顯示項目1-25 / 279. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋