English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7264380      線上人數 : 57
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [15/16]
  會議論文 [16/69]
  專書 [1/1]
  研究報告 [0/1]
  電腦程式 [0/2]

  鄰近社群


  資訊軟體學系 [9/34]
  資訊通訊科技管理學系 [4/10]
  旅遊與旅館管理學系 [12/112]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 28(32.94%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 27(96.43%)
  下載大於10次: 27(96.43%)
  檔案下載總次數: 10937(0.11%)

  最後更新時間: 2018-01-18 22:07

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 118. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, F.-C. [0/6]
  Chang, Feng-cheng   [9/14]
  Chen, Chih-Hwa [0/1]
  Chen, Duen-kai   [6/10]
  Chen, Shih-hsin [0/3]
  Chen, Yu-Ren [0/1]
  Chen, Yueh-hong [1/2]
  Cheng, Yuan-Cheng   [0/2]
  Chien, Yu-Lin [0/1]
  Chien, Yu-Ling [1/2]
  Chiou, Yi [0/1]
  Chou, Cheng-Ying [1/1]
  Chou, Kuang-Yi [0/1]
  Chou, Liou [0/1]
  Chu, Han-Yu [0/1]
  Chu, Liou   [5/8]
  Du, Yi-Chang [1/1]
  F.-C. Chang [2/2]
  Fang, W.-C. [0/1]
  Fang, Wai-chi [2/2]
  Fu-Yi Hung [0/2]
  H.-C. Huang [2/2]
  Horng, Tzyy-Leng [1/1]
  Hsiang-Cheh Huang [1/1]
  Hsuan Lin Kuo [0/1]
  顯示項目1-25 / 118. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋