English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61686/94635 (65%)
造訪人次 : 1632679      線上人數 : 11
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [261/291]
  會議論文 [53/186]
  專書 [39/55]
  專書之單篇 [43/58]
  研究報告 [18/74]
  學位論文 [3/4]
  視聽著作 [0/85]
  其他 [1/4]

  鄰近社群


  教育科技學系暨研究所 [1362/2153]
  教育政策與領導研究所 [1321/2327]
  教育心理與諮商研究所 [435/841]
  未來學研究所 [474/857]
  師資培育中心 [89/129]
  課程與教學研究所 [407/693]
  教育與未來設計學系 [55/120]
  高等教育研究所 [28/33]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 417(56.05%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 417(100.00%)
  下載大於10次: 417(100.00%)
  檔案下載總次數: 143522(0.83%)

  最後更新時間: 2023-05-30 08:55

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 280. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Abraham, Sheela [1/1]
  Barr, Robert B. [3/3]
  Birnbaum, Robert [1/1]
  Brunner A [1/1]
  Brunner, Annetje [1/1]
  Castro, Yolanda Rodriguez [1/1]
  Chang, C.C.   [1/1]
  Chang, Chang-jung [1/1]
  Chang, Chi-Chung [1/1]
  Chang, Chia-hao [2/2]
  Chang, Liang-Lun [1/1]
  Chang, Maan-ling [1/2]
  Charles Tandy [0/1]
  Chen, Hsin-chih   [16/19]
  Chen, K.L. [1/1]
  Chen, Kai-Ling [1/1]
  Chen, Kan-nan   [3/3]
  Chen, P.C. [2/2]
  Chen, Pin-Chang [1/1]
  Chen, Po-cheng [1/1]
  Chen, S. F. [0/1]
  Cheng, Brian Kuang-ming [1/1]
  Cheng, Kuang-ming   [5/12]
  Chern, Jiunn~huei [1/1]
  Chiang, Ding-An   [1/1]
  顯示項目1-25 / 280. (共12頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋