English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52507/87668 (60%)
造訪人次 : 9347160      線上人數 : 171
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [401/601]
  專書 [127/176]
  專書之單篇 [42/81]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [108/110]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 73(10.86%)
  含全文筆數: 191(28.42%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 191(100.00%)
  下載大於10次: 174(91.10%)
  檔案下載總次數: 48923(30.91%)

  最後更新時間: 2019-04-18 18:21


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 86. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chiang, Wen-shun   [0/5]
  Chiueh, Wen-san   [0/1]
  Chueh, Pai-hua   [1/1]
  HSU, PEI-LING   [1/1]
  Iwasaki, Shimako [0/1]
  Kawamura Hiroyuki   [0/1]
  Ku, Chin-fen   [0/1]
  Lin, Chi-wen   [0/1]
  Lin, Pih-siung   [0/1]
  Liou, Charng-huei   [0/6]
  Ma, Yaw-huie   [0/1]
  Masahito Takahashi [1/1]
  Nakamura, Kanae   [0/5]
  Ochiai, Yu-ji   [0/14]
  Takahashi, Masahito [0/1]
  Takehisa Yasutaka [0/1]
  Tien, Shih-min   [0/3]
  Tomita Akira   [1/11]
  Tseng, Chiu-kuei   [3/15]
  Wang, Mei-Ling    [0/1]
  下谷麻記 [0/1]
  中村香苗   [11/26]
  內田康   [2/3]
  冨田哲   [3/5]
  劉長輝   [6/16]
  顯示項目1-25 / 86. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋