English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10717211      線上人數 : 36
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [409/532]
  專書 [132/190]
  專書之單篇 [74/103]
  研究報告 [24/110]
  學位論文 [325/341]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 18(2.84%)
  含全文筆數: 197(31.07%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 196(99.49%)
  下載大於10次: 194(98.48%)
  檔案下載總次數: 33957(13.15%)

  最後更新時間: 2020-02-17 15:27


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目101-125 / 203. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wang, Ai-ling   [4/5]
  Wang, Chih-chiang [1/1]
  Wang, Dean X. [2/2]
  Wang, Hui-chuan   [2/3]
  Wang, Ming-kai [0/3]
  Wang, Rui-Sian [0/1]
  Wible, David Scott [10/27]
  Wu, I-fen   [0/8]
  Yang, Karen Ya-Chu [0/5]
  Yang, Ming-tu [0/3]
  Yang, Ya-Chu [0/1]
  Yeh, Shu-Yin [1/1]
  Yu, Joseph [2/2]
    Chen, Hsiu-Chieh [0/1]
   Chen, Hsiu-Chieh [0/1]
  何秋華 [3/3]
  傅杰思 [0/10]
  包俊傑   [0/2]
  卜溫仁   [0/4]
  卜萊士 [0/1]
  吳怡芬   [2/11]
  吳若蕙   [2/2]
  周敏潔 [0/1]
  宋美璍   [2/4]
  小澤自然   [0/1]
  顯示項目101-125 / 203. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋