English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55217/89514 (62%)
造訪人次 : 10718842      線上人數 : 25
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [410/532]
  專書 [132/190]
  專書之單篇 [74/103]
  研究報告 [24/110]
  學位論文 [325/341]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 18(2.84%)
  含全文筆數: 197(31.07%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 196(99.49%)
  下載大於10次: 194(98.48%)
  檔案下載總次數: 33964(13.15%)

  最後更新時間: 2020-02-18 17:32


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 203. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ho, Chiuhua [2/2]
  Hsieh, Chiu-chen [0/1]
  Hsu, Chia-ling   [1/1]
  Hsu, Hui-chen [2/2]
  Hsu, Min-Chung [0/1]
  Hsu, Wen-lian [0/1]
  Hu, Ying-hsueh [2/3]
  Hu, Ying-syue [0/1]
  Huang, Cony Han-yu [0/1]
  Huang, Cory Han-yu [0/3]
  Huang, I-min   [0/3]
  Huang, Ping-Yu [1/2]
  Huang, Shih-yi [1/1]
  Huang, Yu-Hui [1/1]
  Huang, Yueh-kuey   [16/25]
  Huang, Yuehkuey [1/1]
  Hung, Tsung-fu [2/2]
  Hwang, Mei-shu [0/1]
  Jaynes, Nane-he Hazel [0/4]
  Kao, Francy [0/1]
  Kao, Shu-ting [0/1]
  Keh, Huan-chao   [0/1]
  Kowal, Kristopher Hamilton [0/1]
  Ku, David Tawei   [1/1]
  Kuo, Chin-hwa   [9/16]
  顯示項目51-75 / 203. (共9頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋