English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8918151      線上人數 : 248
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [11/12]
  會議論文 [2/6]
  專書 [0/1]
  專書之單篇 [1/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 14(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 14(100.00%)
  下載大於10次: 14(100.00%)
  檔案下載總次數: 7770(66.54%)

  最後更新時間: 2019-02-23 10:18


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Yuan-hsin [1/1]
  Hsu, Tsung-Jen [1/1]
  Huang, Chia-kai [1/1]
  Lee, Tung-hao [1/1]
  Li, Meng-hsiu [1/1]
  Liao, Su-hsien [1/1]
  Lin, Feng-ting [1/1]
  Lin, Shu-yu, [1/1]
  Lin, YI-CHUEH [1/1]
  Tsai, Yu-Ju [1/1]
  Wu, Meng-chieh [1/1]
  Yao, Yu-Jung [1/1]
  Yeh, Shu-wei [1/1]
  Yen, Chun-ling [1/1]
  吳孟潔 [1/1]
  姚玉容 [1/1]
  廖素嫻 [1/1]
  張元興 [1/1]
  李孟秀 [1/1]
  李東豪 [1/1]
  林奕爵 [1/1]
  林書瑜 [1/1]
  林鳳婷 [1/1]
  葉書瑋 [1/1]
  蔡玉如 [1/1]
  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋