English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10718648      在线人数 : 25
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 244(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 244(100.00%)
  下载大于10次: 244(100.00%)
  全文下载总次数: 48344(54.15%)

  最后更新时间: 2020-02-18 23:49


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 487. (共20页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tsao, Chia-Hao [1/1]
  Tseng, Chia-Kuei [1/1]
  Tseng, Chien-Fang [1/1]
  Tseng, Kai-ching [1/1]
  Tseng, Po-yin [1/1]
  Tseng, Yu-Ju [1/1]
  Velasquez, Hector Ivan Galan [1/1]
  Villarreal, Andrea Carolina Saenz [1/1]
  Wang, Ching-Chih [1/1]
  Wang, Hsiao-Wen [1/1]
  Wang, Hsiu-Hua [1/1]
  Wang, Shu -Wei [2/2]
  Wang, Shu-Yun [1/1]
  Wang, Szu-Yun [1/1]
  Wang, Yen-lin [1/1]
  Wang, Yi-Wen [1/1]
  Wang, Yi-Yuan [1/1]
  Wong, Sao-Ieng [1/1]
  Wu, Chen-Yen [1/1]
  Wu, Chi-En [1/1]
  Wu, Chih-hsiang [1/1]
  Wu, Ching-Yi [1/1]
  Wu, Fang-chien [1/1]
  Wu, Hong-Wei [1/1]
  Wu, Hsin-Yueh [1/1]
  显示项目201-225 / 487. (共20页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈