English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10718882      在线人数 : 27
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 244(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 244(100.00%)
  下载大于10次: 244(100.00%)
  全文下载总次数: 48344(54.15%)

  最后更新时间: 2020-02-18 23:49


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目101-125 / 487. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kuninaga, Michiko [1/1]
  Kuo, Chia-hui [1/1]
  Kuo, Pei-Lin [1/1]
  Kuo, Su-Yin [1/1]
  Lai, Chun-Jung [1/1]
  Lai, Yi-an [1/1]
  Lai, Yu-Hsuan [1/1]
  Lan, Chun-Hsin [1/1]
  Lee, Jia-Cheng [1/1]
  Lee, Li-Hung [1/1]
  Lee, Pei-pei [1/1]
  Lee, Tsu-Chia [1/1]
  Li, Jung-Sheng [1/1]
  Li, Ping-Chieh [1/1]
  Li, Wen-Chun [1/1]
  Li, Yi-Ling [1/1]
  Liang, Ting-Yu [1/1]
  Liao, Chang-chih [1/1]
  Liao, Chao-Jung [1/1]
  Liao, Ching-Wei [1/1]
  Liao, Pei-Wen [1/1]
  Liao, Ssu-ying [1/1]
  Liao, Yi-Chun [1/1]
  Liao, Yi-Hua [1/1]
  Liao, Yi-Ping [1/1]
  显示项目101-125 / 487. (共20页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈