English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10717188      線上人數 : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 244(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 244(100.00%)
  下載大於10次: 244(100.00%)
  檔案下載總次數: 48327(54.15%)

  最後更新時間: 2020-02-17 04:37


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目76-100 / 487. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hsu, Kun-Ping [1/1]
  Hsu, Tzu-Han [1/1]
  Hsu, Wei-Te [1/1]
  Hsu, Yu-Li [1/1]
  Huang, Chiao [1/1]
  Huang, Chin-Tsang [1/1]
  Huang, Hsin-Yu [1/1]
  Huang, Jan-Ming [1/1]
  Huang, Jo-Wen [1/1]
  Huang, Peng-Wei [1/1]
  Huang, Tai-Cheng [1/1]
  Huang, Ting-Zhao [1/1]
  Huang, Wen-Ling [1/1]
  Huang, Ya-Han [1/1]
  Huang, Yun-Chieh [1/1]
  Huang, Zhao-Ran [1/1]
  Hung, Chih-Ming [1/1]
  Hung, Tzu-Chiao [1/1]
  Hung, Yau-Kuen [1/1]
  Hung, Yu-Chun [1/1]
  Jiang, Pei-Xuan [1/1]
  Juan, Chiung-Yi [1/1]
  Juarez, Evelin Romelia Celis [1/1]
  Kimura, Ryota [1/1]
  Ko, I-Li [1/1]
  顯示項目76-100 / 487. (共20頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋