English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7269141      線上人數 : 23
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [86/103]
  會議論文 [47/82]
  專書 [23/24]
  專書之單篇 [31/55]
  研究報告 [1/11]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 42(19.27%)
  含全文筆數: 218(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 218(100.00%)
  下載大於10次: 217(99.54%)
  檔案下載總次數: 31152(53.58%)

  最後更新時間: 2018-01-21 02:43


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 435. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Alvarado, Yadira Iveth Galan [1/1]
  An, Cho-Ching [1/1]
  Arguello, Maria De Lourdes Gutierrez [1/1]
  Benítez, Abg. Julia Elizabeth Bogado [1/1]
  Buscemi, Carlos Hernan [1/1]
  Campos, Juan Federico La Mont [1/1]
  Cardozo, Gustavo Alejandro [1/1]
  Chan, Ian-Ioi [1/1]
  Chang, Ai-Chi [1/1]
  Chang, Chia-Ling [1/1]
  Chang, Chiung-yueh [1/1]
  Chang, Li-Tung [1/1]
  Chang, Shu-Ting [1/1]
  Chang, Wen-Shiuan [1/1]
  Chang, Yu-Hsin [1/1]
  Chao, I-Miao [1/1]
  Chen, Chia-yen [1/1]
  Chen, Chieh-Shih [1/1]
  Chen, Chien-Ru [1/1]
  Chen, Chuan-Hui [1/1]
  Chen, Hao-jen [1/1]
  Chen, Hong Yuan [1/1]
  Chen, I-Chun [1/1]
  Chen, Ju-Ling [1/1]
  Chen, Kuan [1/1]
  顯示項目1-25 / 435. (共18頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋