English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61682/94631 (65%)
造訪人次 : 1633450      線上人數 : 22
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [86/95]
  專書 [19/20]
  專書之單篇 [31/50]
  研究報告 [1/11]
  學位論文 [244/244]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 47(57.32%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 42(89.36%)
  下載大於10次: 42(89.36%)
  檔案下載總次數: 16022(12.54%)

  最後更新時間: 2023-05-31 08:51


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Deng-shin Huang, Ching-lung Tsay and You-yi Huang [0/1]
  胡慶山 [0/1]
  蔡青龍 [0/1]
  Hsiao, Michael Hsin-huang [0/1]
  Jen, Eau-tin [1/1]
  Kuo, Carolina Yi-Chun [1/1]
  Lin, Chin-Ming   [2/2]
  Lin, Joyce Juo‐Yu [2/2]
  LIN, Juo-Yu   [0/1]
  Tsai, His-hsun [1/1]
  Tsai, Meng-Shuen [1/1]
  Tsai, Pan-Long [1/1]
  Tsay, Ching-lung [2/7]
  Wang, Ofelia Pei-Chung [1/1]
  任燿廷   [1/1]
  任耀庭   [9/9]
  小山直則   [4/8]
  林欽明   [1/1]
  林若雩   [1/2]
  淡江大學亞洲研究所 [1/1]
  胡慶山   [13/16]
  蔡孟軒 [1/1]
  蔡錫勳   [1/1]
  蔡青龍   [2/4]
  蕭新煌 [0/1]
  顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋