English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61683/94630 (65%)
造訪人次 : 1631339      線上人數 : 16
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [29/111]
  專書 [18/18]
  專書之單篇 [26/31]
  研究報告 [0/3]
  學位論文 [143/143]
  其他 [0/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 62(72.09%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 62(100.00%)
  下載大於10次: 60(96.77%)
  檔案下載總次數: 31241(29.77%)

  最後更新時間: 2023-05-28 11:06


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Andrés, Susana N. Vittadini   [3/5]
  Chan, Mignonne [0/1]
  Chan, Mignonne Man-jung   [1/1]
  hpliu@mail.tku.edu.tw [1/1]
  Huang, Florencia Fu-Chuan [1/1]
  Lee, Thomas B.   [1/1]
  Liu, Hsiao-Pong [1/1]
  Liu, Philip Hsiao-Pong [2/2]
  Liu, Philip Hsiaopong [5/5]
  McGee, Robert W. [1/1]
  Robert Mc Gee [0/1]
  Susana N. Vittadini Anders [0/2]
  Susana N. Vittadini Andres   [0/1]
  Tai, Wan-chin   [1/1]
  Trimarchi, Anthony G. [1/1]
  Trimarchi, Anthony George   [6/7]
  Tsai, Victoria [1/1]
  劉曉鵬   [10/10]
  宮國威   [1/1]
  崔馬吉   [3/4]
  張建邦   [2/2]
  戴萬欽   [1/2]
  李本京   [4/4]
  李沃牆   [1/1]
  熊建成   [1/1]
  顯示項目1-25 / 29. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋