English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49432/84393 (59%)
造訪人次 : 7451112      線上人數 : 80
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  第27卷第1期 [5/5]
  第27卷第2期 [8/8]
  第27卷第3期 [6/6]
  第27卷第4期 [6/6]

  鄰近社群


  教育資料與圖書館學 [16/16]
  未來研究叢刊 [51/51]
  淡江人文社會學刊 [29/29]
  淡江數學期刊 [33/33]
  淡江理工學刊 [41/41]
  淡江評論 [28/28]
  當代會計期刊 [8/8]
  管理研究學報 [8/8]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 25(100.00%)
  含全文筆數: 25(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 25(100.00%)
  下載大於10次: 25(100.00%)
  檔案下載總次數: 2086(0.02%)

  最後更新時間: 2018-03-19 17:00

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-64 / 64. (共2頁)
  << < 1 2 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Sta´nczak, Jaros law [1/1]
  S¸ep, Krzysztof [1/1]
  Tsaur, Ruey-Chyn   [3/3]
  Tseng, ying-cheng [1/1]
  Usuluddin [1/1]
  Wang, hsien-bin [1/1]
  Wang, yi-hsien [1/1]
  Wu, Chien-Wei [1/1]
  Yang, fu-ju [1/1]
  Yen, Chih-Yu [1/1]
  Yu, Vincent F. [1/1]
  Zhang, hong-bo [1/1]
  Zhang, Zhe George [1/1]
  Zheng, qun-zhen [1/1]
  顯示項目51-64 / 64. (共2頁)
  << < 1 2 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋