English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7452201      在线人数 : 70
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [6/14]
  會議論文 [4/23]
  專書 [0/1]
  專書之單篇 [1/2]
  學位論文 [0/1]

  邻近社群


  多元文化與語言學系 [12/72]
  全球化政治與經濟學系 [14/30]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 30(73.17%)
  含全文笔数: 11(26.83%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 11(100.00%)
  下载大于10次: 11(100.00%)
  全文下载总次数: 2007(0.02%)

  最后更新时间: 2018-03-19 15:49

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目41-50 / 77. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Scott, Noel [1/2]
  Shiu, Chia-Hong [1/1]
  Taylor, Tracy [1/2]
  Tsai, I-Chien [0/1]
  Tsai, I-Chien [0/1]
  Tsai, Tsung Po   [1/4]
  Tsai, Tsungpo [0/1]
  Wang, Yi Hsuan [0/2]
  Wei, Tzu Lin [0/2]
  Wu, Chia-Ju [0/2]
  显示项目41-50 / 77. (共8页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈