English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61823/94641 (65%)
造訪人次 : 1634920      線上人數 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [59/61]
  會議論文 [44/47]
  專書 [10/10]
  專書之單篇 [2/2]
  研究報告 [2/4]
  學位論文 [1/2]

  鄰近社群


  多元文化與語言學系 [36/71]
  全球化政治與經濟學系 [17/30]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 1(0.79%)
  含全文筆數: 118(93.65%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 118(100.00%)
  下載大於10次: 118(100.00%)
  檔案下載總次數: 22340(0.13%)

  最後更新時間: 2023-06-02 12:06

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 139. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ai, Chi-Han   [3/3]
  Benckendorff, Pierre [2/2]
  Bernardo Trejos [1/1]
  Blum, Shane C. [1/1]
  Chancellor, H.C. [1/1]
  Chang, Kuo-Wei [2/2]
  Chang, Pou-Wen [1/1]
  Chang, Ya-Yuan [1/1]
  Chang, Yu-Chieh [1/1]
  Chen, Ching-Fu [6/6]
  Chen, Ching-Fu and Chen, Shu-Chuan [1/1]
  Chen, Guo-wei [1/1]
  Chen, J. Y. [1/2]
  Chen, Jing Yi [1/1]
  Chen, L. H. [2/2]
  Chen, Li-Hsin   [2/3]
  Chen, Lynn I-Ling [2/2]
  Chen, Shu-Chuan   [22/22]
  Chen, W. J. [2/2]
  Chen, W. Jasmine [1/1]
  Chen, Wei-Li Jasmine [1/1]
  Chen, Yi-Shan [3/3]
  Cheng, Ching-Chan [1/1]
  Cheng, Wei-Ling [1/1]
  Cheng, Weiling [1/1]
  顯示項目1-25 / 139. (共6頁)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋